Soul-cool 耿子涵:完美曲线黑白视觉Soul-cool 耿子涵:完美曲线黑白视觉 Soul-cool 耿子涵:完美曲线黑白视觉 Soul-cool 耿子涵:完美曲线黑白视觉   模特:耿子涵 Soul-cool   摄影师:许浩   耿子涵,三围:86/65/88,曾拍过各工作室影楼样片, 杂志等《雅致》《车天下》拍摄 ,拍摄风格以性感造型著称,曾获得第38界世界旅游小姐大赛天津赛区冠军, 蜂鸟模特大赛全国季军。   耿子涵微博 http://weibo.com/gengzihan   更多讨论请关注妹子图微博 http://weibo.com/meizitucom